Nawigacja

duplikatów świadectw szkolnych Gabinet medyczny Regulamin odwiedzin Pozostałe dokumenty

Dokumenty do pobrania

duplikatów świadectw szkolnych

Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych:

1. W przypadku utraty oryginału świadectwa absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły
z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się
o duplikat oraz określeniem:

- rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły / klasy),

- roku ukończenia szkoły / klasy.

 

Załącznik nr 2      duplikat_swiadectwa_2.pdf

2. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.

3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł.

4. Termin wykonania duplikatu do 14 dni. Jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w Szkole.

5. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa.

6. Duplikat zawiera:

- wyraz „Duplikat” – na pierwszej stronie u góry,

- dane zgodne z dokumentacją pedagogiczną,

- pod tekstem nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności,

- datę wystawienia duplikatu,

- podpis dyrektora szkoły,

- pieczęć urzędową.

7. Jeżeli Szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe.

8. W tym przypadku odtworzenie oryginału świadectwa może nastąpić na podstawie odrębnych przepisów, w drodze postępowania sądowego.

9. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem lub wysyłany jest pod wskazany we wniosku adres.

10. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

 

III. Powyższe opłaty należy wnosić na konto.

 

PKO BP I O/Szczecin, nr 70 1020 4795 0000 9002 0278 4981
Wprowadzono zarządzeniem dyrektora Nr 144/11 z dnia 17.01.2011r.

 

Aktualności

Kontakt

 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka
  ul. Kamienna 22
  71-883 Szczecin
 • Sekretariat: 91 453 81 03

  Czas korzystania z telefonów grupowych: w dni robocze 17:30- 20:00 i w weekend 11:00-13:00 i 16:30-20:00.
  Grupa I- 501 619 839
  Grupa II- 501 619 856
  Grupa III- 501 618 556
  Grupa IV- 501 618 559
  Grupa V- 501 619 854

Galeria zdjęć