Nawigacja

O ośrodku Cele i zadania Szkoły

O szkole

O ośrodku

 

Nasz Ośrodek powstał w 1974 roku na mocy orzeczenia wydanego przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Szczecinie jako Państwowy Młodzieżowy Zakład Wychowawczy. W pierwszym roku funkcjonowania w Ośrodku przebywało 16 wychowanek.
W 1994 roku Placówka została przemianowana na Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. 12 lat później nadano jej imię Janusza Korczaka.

Obecnie w Młodzieżowym Ośrodek Wychowawczym w Szczecinie może przebywać 60 wychowanek. Placówka składa się
z dwóch integralnych części: internatu i szkół – Gimnazjum Nr 53 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14 o kierunku krawieckim. W internacie funkcjonuje 5 grup wychowawczych.

Podopiecznymi Ośrodka są niedostosowane społecznie dziewczęta w wieku od 13 do 18 lat. Umieszczane są w MOW na podstawie decyzji sądu rejonowego (wydział rodzinny i nieletnich).

Nasza Placówka funkcjonuje w trybie całodobowym przez wszystkie dni roku.

Organem prowadzącym Ośrodek jest Rada Miasta Szczecin, zaś nadzór merytoryczny sprawuje Kuratorium Oświaty
w Szczecinie.

 

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szczecinie funkcjonują 3 szkoły:

- Szkoła Podstawowa nr 26

- Gimnazjum nr 53,
- Branżowa Szkoła I Stopnia nr 10

Aktualności

Kontakt

 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka
  ul. Kamienna 22
  71-883 Szczecin
 • Sekretariat: 91 453 81 03

  Czas korzystania z telefonów grupowych: w dni robocze 17:30- 20:00 i w weekend 11:00-13:00 i 16:30-20:00.
  Grupa I- 501 619 839
  Grupa II- 501 619 856
  Grupa III- 501 618 556
  Grupa IV- 501 618 559
  Grupa V- 501 619 854

Galeria zdjęć